Strefa narzędzi

SERIA

Krok w przedsiębiorczość
(wydanie 2020)

Seria przygotowana na podstawie sprawdzonych i cenionych rozwiązań, wsparta kompletną obudową dydaktyczną. Stworzona z myślą o komforcie pracy nauczycieli oraz ułatwieniu uczniom nabycia praktycznych, przydatnych w życiu umiejętności.

Dla ucznia

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Nr dopuszczenia: 1039/2020/z1
Autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowe wydanie znanego i cenionego podręcznika „Krok w przedsiębiorczość” zostało uaktualnione o ostatnie zmiany w prawie podatkowym i prawie pracy obowiązujące od stycznia 2020 r. Aktualizacji uległy również dane statystyczne. Dzięki licznym elementom ułatwiającym kształcenie kluczowych umiejętności z zakresu podstaw przedsiębiorczości podręcznik „Krok w przedsiębiorczość” odpowiada na potrzeby młodzieży i ułatwia jej start w dorosłe życie.

W czytelny i przyjazny sposób kształci wiele kluczowych, przydatnych w życiu codziennym kompetencji z zakresu przedsiębiorczości za pomocą elementu W praktyce.

 • Ułatwia zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce dzięki takiemu elementowi jak Przykład.
 • Kształci krok po kroku umiejętność wykonywania obliczeń ekonomicznych dzięki samouczkom Policz to!.
 • Pomaga lepiej zrozumieć zagadnienia poruszane w toku lekcji dzięki elementowi Wokół nas, w którym zaprezentowano ciekawe informacje na temat otaczającej nas przestrzeni gospodarczej.
 • Umożliwia poznanie zróżnicowanych opinii na temat ważnych zagadnień ekonomicznych dzięki fragmentom tekstów źródłowych zamieszczonych w elemencie O tym się mówi!.
 • Umożliwia rzetelne powtórzenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą Podsumowań.

 

przejdź do sklepu

Krok w przedsiębiorczość

Zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Autorzy: Aneta Depczyńska, Joanna Kozub, Tomasz Rachwał

Nowy zeszyt ćwiczeń „Krok w przedsiębiorczość” pomaga skutecznie kształcić przede wszystkim umiejętności praktyczne, takie jak poprawne wypełnianie formularzy i dokumentów księgowych czy wykonywanie obliczeń niezbędnych w prowadzeniu własnej działalności. Umożliwia także wykształcenie przydatnych umiejętności związanych z wejściem uczniów na rynek pracy.

 • Zawiera zadania skorelowane z tematami z podręcznika „Krok w przedsiębiorczość”.
 • Pomaga szybko utrwalić najważniejsze zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości.
 • Kształci umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach oraz analizowania związków przyczynowo-skutkowych.
 • Kształci umiejętności praktyczne dzięki zadaniom W praktyce odwołującym się do sytuacji z życia codziennego.
 • Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez element Krzyżówki umieszczony po każdym rozdziale.
przejdź do sklepu

Kształcenie zdalne

 

 

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią Krok w przedsiębiorczość w trybie nauki zdalnej:

 • E-book – wersja elektroniczna podręcznika, z której można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ › 
 • Generator.dlanauczyciela.pl – baza zadań i testów skorelowanych z podręcznikiem Krok w przedsiębiorczość, która ułatwi weryfikację wiedzy uczniów w czasie nauki zdalnej.
  PRZEJDŹ ›
 • Dlanauczyciela.pl – ponad 50 materiałów dydaktycznych, które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego.
  PRZEJDŹ ›

Dla nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

Portal dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z wartościowych i rzetelnie opracowanych materiałów dydaktycznych.

Na portalu nie tylko łatwo wyszukasz potrzebne pomoce, ale także stworzysz własne zestawy z dostępnych materiałów i znajdziesz aktualne informacje o nadchodzących inicjatywach edukacyjnych.

W skład serii Krok przedsiębiorczość wchodzi wiele materiałów, które zostały podzielone na: 

 • dokumentację nauczyciela zawierającą, m.in. program nauczania, rozkład materiału z planem dydaktycznym oraz przedmiotowe zasady oceniania,
 • materiały ułatwiające prowadzenie lekcji, m.in. scenariusze lekcji, karty pracy „Na dobry początek”,
 • materiały pozwalające na sprawdzanie wiedzy, m.in. kartkówki i sprawdziany,
 • materiały prezentacyjne, m.in. Multitekę.
przejdź do portalu

 

generator.dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z generatora, który pozwala na systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny na przygotowanie materiałów służących do oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Wybór zadań do testu, kartkówki czy karty pracy ułatwią filtry w Bazie zadań i informacja o szacowanym czasie rozwiązywania zadania.

Około 400 zadań sprawdzających wiedzę z poszczególnych tematów podręcznika Krok w przedsiębiorczość umożliwia przygotowanie testów, kartkówek i sprawdzianów w wersjach dla wielu grup. Teraz dzięki nowej funkcji łatwiej i szybciej stworzysz własne zadania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz prawda‐fałsz i dodasz je do Bazy zadań.

przejdź do portalu

 

 

Multiteka

Aplikacja offline z atrakcyjnymi multimediami, które nie tylko doskonale tłumaczą ważne i trudne zagadnienia, ale i wspierają proces zapamiętywania nowych treści.

W Multitece z serii Krok w przedsiębiorczość znajduje się około 40 zasobów edukacyjnych, w tym:

 • 14 filmów edukacyjnych,
 • 8 animacji,
 • 12 pokazów slajdów,
 • 3 plansze interaktywne.
pobierz

Dlaczego warto wybrać serię Krok w przedsiębiorczość?

Krok w przedsiębiorczość to seria przygotowana na podstawie sprawdzonych i cenionych rozwiązań, wsparta kompletną obudową dydaktyczną. Stworzona z myślą o komforcie pracy nauczycieli oraz ułatwieniu uczniom nabycia praktycznych, przydatnych w życiu umiejętności.

Rozwiązania dopasowane

do wieku i percepcji uczniów

Współczesne pokolenie uczniów jest przyzwyczajone do odbioru różnorodnych form przekazu oraz treści podzielonych na małe porcje. Dlatego tak ważne jest dostosowanie form przekazu oraz języka publikacji do wieku i percepcji uczniów.

Czytaj więcej

Przedsiębiorczość

to co praktyczne i przydatne w życiu

W nauczaniu podstaw przedsiębiorczości najważniejsze jest łączenie teorii z praktyką oraz wskazywanie uczniom, jak bardzo kompetencje nabywane przez nich na lekcjach podstaw przedsiębiorczości są użyteczne w codziennym życiu.

Czytaj więcej

Umiejętności miękkie

na dobry start!

Aby przedmiot podstawy przedsiębiorczości uznawany był przez uczniów za ciekawy i przydatny w życiu, najlepiej zacząć jego nauczanie od jednego z najważniejszych zagadnień – komunikacji interpersonalnej.

Czytaj więcej

Jak zainteresować

uczniów przedsiębiorczością?

Wzbudzenie u uczniów zainteresowania podstawami przedsiębiorczości oraz przekonanie ich o przydatności nabywanych umiejętności zwiększy ich motywację do nauki, a tym samym ułatwi pracę na lekcji.

Czytaj więcej

Strefa wiedzy

Webinaria

Podstawy przedsiębiorczości w szkole ponadpodstawowej – jakie zmiany nas czekają i jak sprostać wyzwaniom

Jakie są nowe trendyw nauczaniu podstaw przedsiębiorczości? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez Tomasza Rachwała.

Artykuły

Co badania mówią o nauczaniu zdalnym.

Zamknięcie szkół w marcu 2020 roku i przeniesienie nauczania do internetu postawiło nauczycieli i uczniów, a także ich rodziców w zupełnie nowej sytuacji. Po pierwszym wiosennym okresie chaosu i powrocie do szkół na krótko po wakacjach, nauka zdalna na dobre zadomowiła się w naszym życiu. Na początku postrzegana jako zło konieczne, w ciągu roku stała się czymś normalnym, czymś, do czego, z konieczności, przywykliśmy. Jak nauczanie zdalne wpłynęło na funkcjonowanie uczniów i rodziców? Jak oceniana jest jego efektywność? Odpowiedzi na te pytania dostarczają badania na temat edukacji online przeprowadzone w ciągu ostatniego rok

Strefa rozwoju

 

 

 

 

Edukacja na czasie. Nauczyciel

Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Zobacz także