Strefa narzędzi

SERIA

Oblicza geografii

Spójna koncepcja nauczania geografii w zakresach podstawowym i rozszerzonym. Uwzględnia potrzeby wszystkich uczniów, tak aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał. Zakres rozszerzony doskonale sprawdza się w systematycznym przygotowaniu do matury.

Oblicza geografii 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 983/1/2019
Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski

Podręcznik „Oblicza geografii 1” do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące geografii fizycznej ogólnej. Został przygotowany z myślą o młodszym uczniu w szkole ponadpodstawowej i umożliwia łagodne wprowadzenie go w zagadnienia geograficzne.

 • Ułatwia pracę z młodszym uczniem dzięki różnorodnym formom przekazu, małym porcjom wiedzy i przystępnemu językowi.
 • Przyspiesza naukę geografii dzięki wyraźnemu wyróżnieniu treści niezbędnych do dalszego kształcenia, celom lekcji podanym w elemencie Na tej lekcji dowiesz się, podsumowaniom zamieszczanym po każdej lekcji w elemencie Zapamiętaj oraz Podsumowaniom na końcu każdego rozdziału.
 • Wzbudza zainteresowanie ucznia geografią dzięki elementowi Okiem geografa oraz licznym ciekawostkom Czy wiesz, że….
 • W przystępny sposób kształci umiejętność pracy z mapą dzięki lekcji z czytelnym arkuszem mapy turystyczno-topograficznej.
 • Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianem za pomocą elementu Sprawdź, czy potrafisz!
 • Zapewnia sprawną realizację materiału dzięki dostosowaniu ilości treści w każdym temacie do jednej godziny lekcyjnej.
przejdź do sklepu
Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Aktualizacja

Autorzy: Praca zbiorowa

Zaktualizowany atlas geograficzny zawiera zestaw czytelnych map, spójnych z wymaganiami obowiązującej podstawy programowej oraz dostosowanych do percepcji młodszych uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • Przedstawia najbardziej aktualne informacje na ponad 300 czytelnych mapach ogólnogeograficznych i tematycznych świata, kontynentów oraz Polski.
 • Poszerza wiedzę o współczesnym świecie, wykorzystując różnorodne formy prezentacji danych liczbowych, takie jak wykresy i diagramy.
 • Ułatwia przygotowanie do matury dzięki mapom zgodnym z wymaganiami nowej podstawy programowej.
 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym, bez względu na wybrany podręcznik.
przejdź do sklepu

Oblicza geografii 1

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: Katarzyna Maciążek

Karty pracy ucznia „Oblicza geografii 1” to gotowe zestawy różnorodnych zadań, idealne do wykorzystania zarówno na lekcji, jak i w domu. Ułatwiają pracę z uczniami niezdającymi matury z geografii i pozwalają zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie się do zajęć.

 • Ułatwiają nauczanie podstaw geografii fizycznej ogólnej dzięki ścisłej korelacji z podręcznikiem „Oblicza geografii 1” do zakresu podstawowego oraz uporządkowaniu zadań zgodnie z kolejnością tematów w podręczniku.
 • Umożliwiają skuteczne opanowanie najważniejszych treści z lekcji dzięki optymalnej liczbie zadań dopasowanych do poziomu i wieku uczniów oraz różnorodności poleceń wymagających od uczniów zastanowienia się nad odpowiedzią.
 • Ułatwiają uczniom uporządkowanie i zapamiętanie informacji z lekcji, a także samodzielne sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy dzięki nowym rozwiązaniom dydaktycznym Zapamiętaj oraz Na wyrywki.
 • Przyspieszają rozwiązywanie trudniejszych zadań dzięki odwołaniom do odpowiednich stron z podręcznika oraz z atlasu geograficznego.
 • Ułatwiają uczniom przygotowania do sprawdzianów dzięki Kartom powtórzeniowym znajdującym się na końcu każdego rozdziału.
 • Zastępują zeszyt przedmiotowy dzięki stronom z miejscem na notatki.
 • Ułatwiają pracę nauczycielowi dzięki gotowemu kluczowi odpowiedzi dostępnemu na stronie dlanauczyciela.pl
przejdź do sklepu

Oblicza geografii 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 983/2/2020
Autorzy: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh

Podręcznik „Oblicza geografii 2” do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej. Został przygotowany z myślą o uczniach, którzy nie przystępują do matury z geografii. Ułatwia poznanie aktualnych problemów współczesnego świata.

 • Ułatwia naukę geografii poprzez wyraźne wyróżnienie treści niezbędnych do dalszego kształcenia, cele lekcji podane w elemencie Na tej lekcji dowiesz się, podsumowania zamieszczane po każdej lekcji w elemencie Zapamiętaj oraz Podsumowania na końcu każdego rozdziału.
 • W przystępny sposób kształci umiejętność pracy z mapą dzięki bogatemu materiałowi kartograficznemu przedstawiającemu różnorodne zagadnienia dotyczące współczesnego świata.
 • Ułatwia analizowanie przyczyn oraz skutków najważniejszych zagadnień społeczno-ekonomicznych występujących na świecie za pomocą elementu Przyczyny i skutki.
 • Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianami za pomocą elementu Sprawdź, czy potrafisz!.
 • Umożliwia ocenę zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w naszym kraju na tle innych państw dzięki elementowi W Polsce.
 • Pozwala doskonalić umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych, ponieważ zawiera różnorodne mapy, wykresy i tabele.
 • Wzbudza zainteresowanie ucznia geografią dzięki elementowi Okiem geografa oraz licznym ciekawostkom Czy wiesz, że…

 

przejdź do sklepu
Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Aktualizacja

Autorzy: Praca zbiorowa

Zaktualizowany atlas geograficzny zawiera zestaw czytelnych map, spójnych z wymaganiami obowiązującej podstawy programowej oraz dostosowanych do percepcji młodszych uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • Przedstawia najbardziej aktualne informacje na ponad 300 czytelnych mapach ogólnogeograficznych i tematycznych świata, kontynentów oraz Polski.
 • Poszerza wiedzę o współczesnym świecie, wykorzystując różnorodne formy prezentacji danych liczbowych, takie jak wykresy i diagramy.
 • Ułatwia przygotowanie do matury dzięki mapom zgodnym z wymaganiami nowej podstawy programowej.
 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym, bez względu na wybrany podręcznik.
przejdź do sklepu

Oblicza geografii 2.

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: Katarzyna Maciążek

Karty pracy ucznia „Oblicza geografii 2” to gotowe zestawy różnorodnych zadań idealne do wykorzystania zarówno na lekcji, jak i w domu. Ułatwiają pracę z uczniami, którzy nie zdają matury z geografii, a także pozwalają zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie się do zajęć.

 • Ułatwiają nauczanie podstaw geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej dzięki ścisłej korelacji z podręcznikiem „Oblicza geografii 2” do zakresu podstawowego oraz dzięki uporządkowaniu zadań zgodnie z kolejnością tematów w podręczniku.
 • Umożliwiają skuteczne opanowanie najważniejszych treści z lekcji, co zapewnia optymalna liczba zadań dostosowanych do poziomu i wieku uczniów oraz różnorodność poleceń wymagających od uczniów zastanowienia się nad odpowiedzią.
 • Ułatwiają uczniom uporządkowanie i zapamiętanie informacji z lekcji, a także samodzielne sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy dzięki nowym rozwiązaniom dydaktycznym Zapamiętaj oraz Na wyrywki.
 • Przyspieszają rozwiązywanie trudniejszych zadań poprzez odwołania do odpowiednich stron z podręcznika oraz atlasu geograficznego.
 • Ułatwiają uczniom przygotowania do sprawdzianów za pomocą Kart powtórzeniowych znajdującym się na końcu każdego rozdziału.
 • Zastępują zeszyt przedmiotowy, ponieważ zawierają strony z miejscem na notatki.
 • Ułatwiają nauczycielowi pracę dzięki gotowemu kluczowi odpowiedzi dostępnemu na stronie dlanauczyciela.pl.

 

przejdź do sklepu
 Oblicza geografii 3

Oblicza geografii 3

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 983/3/2021
Autorzy: Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda

Podręcznik „Oblicza geografii 3” do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski. Został przygotowany z myślą o uczniach, którzy nie przystępują do matury z geografii. Ułatwia poznanie wielu aktualnych zagadnień dotyczących naszego kraju.

 • Ułatwia naukę geografii Polski poprzez wyraźne wyróżnienie treści niezbędnych do dalszego kształcenia, cele lekcji podane w elemencie Na tej lekcji dowiesz się, podsumowania zamieszczane po każdej lekcji w elemencie Zapamiętaj oraz Podsumowania na końcu każdego rozdziału.
 • W przystępny sposób kształci umiejętność pracy z mapą Polski dzięki bogatemu materiałowi kartograficznemu przedstawiającemu różnorodne zagadnienia dotyczące naszego kraju.
 • Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianami za pomocą elementu Sprawdź, czy potrafisz!.
 • Ułatwia analizę elementów środowiska geograficznego najbliższej okolicy dzięki wielu praktycznym wskazówkom zawartym w elemencie W Twoim regionie.
 • Pozwala doskonalić umiejętność interpretacji danych statystycznych dotyczących naszego kraju, ponieważ zawiera różnorodne mapy, wykresy i tabele.
 • Wzbudza zainteresowanie ucznia geografią Polski za sprawą elementu Okiem geografa oraz licznych ciekawostek Czy wiesz, że…·  
 • Zapewnia sprawną realizację materiału dzięki dostosowaniu ilości treści w niemal każdym temacie do jednej godziny lekcyjnej.
przejdź do sklepu
Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Aktualizacja

Autorzy: Praca zbiorowa

Zaktualizowany atlas geograficzny zawiera zestaw czytelnych map, spójnych z wymaganiami obowiązującej podstawy programowej oraz dostosowanych do percepcji młodszych uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • Przedstawia najbardziej aktualne informacje na ponad 300 czytelnych mapach ogólnogeograficznych i tematycznych świata, kontynentów oraz Polski.
 • Poszerza wiedzę o współczesnym świecie, wykorzystując różnorodne formy prezentacji danych liczbowych, takie jak wykresy i diagramy.
 • Ułatwia przygotowanie do matury dzięki mapom zgodnym z wymaganiami nowej podstawy programowej.
 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym, bez względu na wybrany podręcznik.
przejdź do sklepu

Oblicza geografii 3

Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy

Autorzy: Katarzyna Maciążek

Karty pracy ucznia „Oblicza geografii 3” to gotowe zestawy różnorodnych zadań, idealne do wykorzystania zarówno na lekcji, jak i w domu. Dzięki miejscom na notatki mogą z powodzeniem zastąpić zeszyt przedmiotowy. Pozwalają również zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie się do zajęć.

 • Ułatwiają nauczanie podstaw geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski dzięki ścisłej korelacji z podręcznikiem „Oblicza geografii 3” do zakresu podstawowego oraz dzięki uporządkowaniu zadań zgodnie z kolejnością tematów w podręczniku.
 • Umożliwiają skuteczne opanowanie najważniejszych treści z lekcji, co zapewnia optymalna liczba zadań dostosowanych do poziomu i wieku uczniów oraz różnorodność poleceń wymagających od uczniów zastanowienia się nad odpowiedzią.
 • Ułatwiają uczniom uporządkowanie i zapamiętanie informacji z lekcji, a także samodzielne sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy dzięki nowym rozwiązaniom dydaktycznym Zapamiętaj oraz Na wyrywki.
 • Przyspieszają rozwiązywanie trudniejszych zadań poprzez odwołania do odpowiednich stron z podręcznika oraz atlasu geograficznego.
 • Ułatwiają uczniom przygotowania do sprawdzianów dzięki Kartom powtórzeniowym znajdującym się na końcu każdego rozdziału.
 • Zastępują zeszyt przedmiotowy, ponieważ zawierają strony z miejscem na notatki.
 • Ułatwiają nauczycielowi pracę dzięki gotowemu kluczowi odpowiedzi dostępnemu na stronie dlanauczyciela.pl.
przejdź do sklepu

Oblicza geografii 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 973/1/2019
Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh

Podręcznik „Oblicza geografii 1” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące geografii fizycznej ogólnej. Został wzbogacony o nowe rozwiązania dydaktyczne i skutecznie przygotowuje ucznia do matury już od pierwszej klasy.

 • W przystępny sposób kształci i doskonali umiejętność pracy z mapą dzięki samouczkom Krok po kroku oraz czytelnym mapom, m.in. dużej rozkładanej mapie turystyczno-topograficznej.
 • W ciekawy sposób wyjaśniania skomplikowane zjawiska i procesy fizycznogeograficzne dzięki atrakcyjnym i czytelnym infografikom.
 • Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianem za pomocą elementów PodsumowanieTest sprawdzający oraz Zadania powtórzeniowe.
 • Ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki przypomnieniu podstaw geografii na początku każdego rozdziału, w elemencie To było w szkole podstawowej.
 • Wzbudza zainteresowanie ucznia geografią dzięki elementowi Spojrzenie z bliska oraz licznym ciekawostkom Czy wiesz, że….
 • Ćwiczy umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych z określonym czasownikiem operacyjnym dzięki elementom Sposób na zadania oraz Zadania powtórzeniowe umieszczonym na końcu każdego rozdziału.
 • Ułatwia przygotowanie do matury dzięki elementowi Interakcje, który w syntetyczny sposób przedstawia najważniejsze relacje i zależności między komponentami środowiska geograficznego.
przejdź do sklepu
Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Aktualizacja

Autorzy: Praca zbiorowa

Zaktualizowany atlas geograficzny zawiera zestaw czytelnych map, spójnych z wymaganiami obowiązującej podstawy programowej oraz dostosowanych do percepcji młodszych uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • Przedstawia najbardziej aktualne informacje na ponad 300 czytelnych mapach ogólnogeograficznych i tematycznych świata, kontynentów oraz Polski.
 • Poszerza wiedzę o współczesnym świecie, wykorzystując różnorodne formy prezentacji danych liczbowych, takie jak wykresy i diagramy.
 • Ułatwia przygotowanie do matury dzięki mapom zgodnym z wymaganiami nowej podstawy programowej.
 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym, bez względu na wybrany podręcznik.
przejdź do sklepu

Oblicza geografii 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autorzy: Dorota Burczyk, Violetta Feliniak, Bogusława Marczewska, Sebastian Ropel, Józef Soja

Maturalne karty pracy „Oblicza geografii 1” to znana publikacja w nowej odsłonie, skorelowana z podręcznikiem, teraz udoskonalona o nowe rozwiązania zapewniające solidne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu maturalnego już od pierwszej klasy.

 • Oswaja z formą zadań maturalnych dzięki zadaniom typu maturalnego uporządkowanym według rozdziałów z podręcznika.
 • Pomaga kształcić umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych dzięki przykładowym zadaniom rozwiązanym krok po kroku.
 • Pomaga wyćwiczyć umiejętności często sprawdzane na maturze dzięki zadaniom CKE wybranym do każdego rozdziału.
 • Wspiera kształcenie umiejętności pracy z mapą dzięki zamieszczeniu wielu różnorodnych map, m.in. mapy turystyczno-topograficznej, jako materiału źródłowego do zadań.
 • Ułatwia wyćwiczenie umiejętności analizy i interpretacji map, fotografii, rysunków i wykresów dzięki zadaniom zawierającym różnorodny materiał ilustracyjny.
 • Umożliwia przekrojowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności po klasie 1 za pomocą Zestawu zadań maturalnych, który znajduje się na końcu publikacji.
 • Ułatwiają pracę nauczycielowi dzięki gotowemu kluczowi odpowiedzi dostępnemu na stronie dlanauczyciela.pl
przejdź do sklepu

Oblicza geografii 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 973/2/2020
Autorzy: Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar

Podręcznik „Oblicza geografii 2” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące geografii społeczno-ekonomicznej. Został wzbogacony o nowe rozwiązania dydaktyczne i skutecznie przygotowuje ucznia do matury.

 • Ułatwia zrozumienie przyczyn i konsekwencji wybranych procesów politycznych i społeczno-gospodarczych dzięki elementowi Przyczyny i skutki.
 • W ciekawy sposób wyjaśnia skomplikowane zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne na atrakcyjnych i czytelnych infografikach.
 • Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianami za pomocą elementów Podsumowanie oraz Test sprawdzający.
 • Umożliwia przypomnienie podstawowej wiedzy z geografii dzięki elementowi To było w szkole podstawowej zamieszczonemu na początku każdego rozdziału.
 • Ćwiczy umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych z określonym czasownikiem operacyjnym dzięki elementom Sposób na zadania oraz Zadania powtórzeniowe zamieszczonym na końcu każdego rozdziału.
 • Ułatwia przygotowanie do matury za pomocą elementu Interakcje, który w syntetyczny sposób przedstawia najważniejsze relacje i zależności między komponentami środowiska geograficznego.
 • Umożliwia ocenę zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w naszym kraju na tle innych państw dzięki elementowi W Polsce.
 • Pozwala doskonalić umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych, ponieważ zawiera różnorodne mapy, wykresy i tabele.
przejdź do sklepu
Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Aktualizacja

Autorzy: Praca zbiorowa

Zaktualizowany atlas geograficzny zawiera zestaw czytelnych map, spójnych z wymaganiami obowiązującej podstawy programowej oraz dostosowanych do percepcji młodszych uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • Przedstawia najbardziej aktualne informacje na ponad 300 czytelnych mapach ogólnogeograficznych i tematycznych świata, kontynentów oraz Polski.
 • Poszerza wiedzę o współczesnym świecie, wykorzystując różnorodne formy prezentacji danych liczbowych, takie jak wykresy i diagramy.
 • Ułatwia przygotowanie do matury dzięki mapom zgodnym z wymaganiami nowej podstawy programowej.
 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym, bez względu na wybrany podręcznik.
przejdź do sklepu

Oblicza geografii 2.

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autorzy: Violetta Feliniak, Ewa Jaworska, Bogusława Marczewska, Sebastian Ropel

Maturalne karty pracy „Oblicza geografii 2” to znana publikacja w nowej odsłonie, skorelowana z podręcznikiem, udoskonalona o nowe rozwiązania zapewniające solidne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu maturalnego.

 • Oswajają z formą zadań maturalnych poprzez prezentację zadań typu maturalnego uporządkowanych według rozdziałów z podręcznika.
 • Pomagają kształcić umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych dzięki przykładowym zadaniom rozwiązywanym krok po kroku.
 • Pomagają wyćwiczyć umiejętności często sprawdzane na maturze dzięki zadaniom CKE wybranym do każdego rozdziału.
 • Wspierają kształcenie umiejętności pracy z mapą dzięki zamieszczeniu wielu różnorodnych map jako materiału źródłowego do zadań.
 • Ułatwiają wyćwiczenie umiejętności analizy i interpretacji map, fotografii, rysunków i wykresów poprzez rozwiązywanie zadań zawierających różnorodny materiał ilustracyjny.
 • Umożliwiają przekrojowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności po klasie 2 za pomocą Zestawu zadań maturalnych, który znajduje się na końcu publikacji.
 • Ułatwiają nauczycielowi pracę dzięki gotowemu kluczowi odpowiedzi dostępnemu na stronie dlanauczyciela.pl.

 

przejdź do sklepu

Oblicza geografii 3.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 973/3/2021
Autorzy: Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz, Tomasz Karasiewicz, Marek Więckowski

Podręcznik „Oblicza geografii 3” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski. Został wzbogacony o nowe rozwiązania dydaktyczne i skutecznie przygotowuje ucznia do matury.

 • W ciekawy sposób wyjaśnia skomplikowane zjawiska i procesy geograficzne dzięki czytelnym i atrakcyjnym infografikom.
 • Pozwala doskonalić umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych, ponieważ zawiera różnorodne mapy, wykresy i tabele.
 • Ułatwia przeprowadzenie badań i obserwacji terenowych zawartych w wymaganiach podstawy programowej dzięki przystępnym i szczegółowo opracowanym instrukcjom, które zostały uzupełnione przykładowym materiałem źródłowym (rozdział VII).
 • Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianami za pomocą elementów Podsumowanie oraz Test sprawdzający.
 • Ułatwia przypomnienie podstawowej wiedzy z geografii dzięki elementowi To było w szkole podstawowej zamieszczonemu na początku każdego rozdziału.
 • Ćwiczy umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych z określonym czasownikiem operacyjnym dzięki elementom Sposób na zadania oraz Zadania powtórzeniowe zamieszczonym na końcu każdego rozdziału.
 • Ułatwia przygotowanie do matury za pomocą elementu Interakcje, który w syntetyczny sposób przedstawia najważniejsze relacje i zależności między komponentami środowiska geograficznego.
przejdź do sklepu
Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Aktualizacja

Autorzy: Praca zbiorowa

Zaktualizowany atlas geograficzny zawiera zestaw czytelnych map, spójnych z wymaganiami obowiązującej podstawy programowej oraz dostosowanych do percepcji młodszych uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • Przedstawia najbardziej aktualne informacje na ponad 300 czytelnych mapach ogólnogeograficznych i tematycznych świata, kontynentów oraz Polski.
 • Poszerza wiedzę o współczesnym świecie, wykorzystując różnorodne formy prezentacji danych liczbowych, takie jak wykresy i diagramy.
 • Ułatwia przygotowanie do matury dzięki mapom zgodnym z wymaganiami nowej podstawy programowej.
 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym, bez względu na wybrany podręcznik.
przejdź do sklepu

Oblicza geografii 3.

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autorzy: Violetta Feliniak, Bogusława Marczewska, Waldemar Siliczak

Maturalne karty pracy „Oblicza geografii 3” to znana publikacja w nowej odsłonie, skorelowana z podręcznikiem, udoskonalona o nowe rozwiązania zapewniające solidne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu maturalnego.

 • Oswajają z formą zadań maturalnych poprzez prezentację zadań typu maturalnego uporządkowanych według rozdziałów z podręcznika.
 • Pomagają kształcić umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych dzięki przykładowym zadaniom wykonanym krok po kroku.
 • Pomagają wyćwiczyć umiejętności często sprawdzane na maturze dzięki zadaniom CKE wybranym do każdego rozdziału.
 • Wspierają kształcenie umiejętności pracy z mapą dzięki zamieszczeniu wielu różnorodnych map jako materiału źródłowego do zadań.
 • Ułatwiają wyćwiczenie umiejętności analizy i interpretacji map, fotografii, rysunków i wykresów poprzez rozwiązywanie zadań zawierających różnorodny materiał ilustracyjny.
 • Umożliwiają przekrojowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności po klasie 3 za pomocą Zestawu zadań maturalnych, który znajduje się na końcu publikacji.
 • Ułatwiają nauczycielowi pracę dzięki gotowemu kluczowi odpowiedzi dostępnemu na stronie dlanauczyciela.pl.
przejdź do sklepu

Kształcenie zdalne

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią Oblicza geografii w trybie nauki zdalnej:

 • generator.dlanauczyciela.pl – baza zadań i testów do zakresów podstawowego i rozszerzonego, która ułatwi weryfikację wiedzy uczniów w czasie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ ›
   
 • dlanauczyciela.pl – ponad 100 materiałów dydaktycznych do zakresów podstawowego i rozszerzonego, które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego. 
  PRZEJDŹ › 
 • E-booki – wersje elektroniczne podręczników dla klas 1, 2 i 3 do zakresów podstawowego i rozszerzonego, z których można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ › 
 • Mapy turystyczno-topograficzne z zestawem zadań – ułatwiają kształcenie umiejętności interpretacji map oraz analizy współzależności zachodzących w środowisku geograficznym. 
  PRZEJDŹ › 
 • Portal terazmatura.pl – portal dla maturzystów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z kalendarzem przygotowań maturalnych, zadaniami maturalnymi i arkuszami, i innymi materiałami, które ułatwią  przygotowania do egzaminu maturalnego.
  PRZEJDŹ ›

Dla nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

Portal dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z wartościowych i rzetelnie opracowanych materiałów dydaktycznych.

Na portalu nie tylko łatwo wyszukasz potrzebne pomoce, ale także stworzysz własne zestawy z dostępnych materiałów i znajdziesz aktualne informacje o nadchodzących inicjatywach edukacyjnych.

W skład serii Oblicza geografii do zakresów podstawowego i rozszerzonego wchodzi wiele materiałów. Zostały one podzielone na: 

 • dokumentację nauczyciela, m.in. programy nauczania, rozkłady materiału z planami dydaktycznymi oraz przedmiotowe zasady oceniania,
 • materiały ułatwiające prowadzenie lekcji, m.in. scenariusze lekcji,
 • materiały pozwalające na sprawdzanie wiedzy, m.in. kartkówki i sprawdziany,
 • materiały prezentacyjne, m.in. Multiteki oraz filmy edukacyjne.
przejdź do portalu

 

 

generator.dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z generatora, który pozwala na systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny na przygotowanie materiałów służących do oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Wybór zadań do testu, kartkówki czy karty pracy ułatwią filtry w Bazie zadań i informacja o szacowanym czasie rozwiązywania zadania.

Ponad 2000 zadań sprawdzających wiedzę z poszczególnych tematów i rozdziałów podręczników Oblicza geografii do zakresów podstawowego i rozszerzonego umożliwia przygotowanie testów, kartkówek i sprawdzianów w wersjach dla wielu grup. Teraz dzięki nowej funkcji łatwiej i szybciej stworzysz własne zadania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz prawda‐fałsz i dodasz je do Bazy zadań.

przejdź do portalu

 

 

Multiteka

Aplikacja offline z atrakcyjnymi multimediami, które nie tylko doskonale tłumaczą ważne i trudne zagadnienia, lecz także wspierają proces zapamiętywania nowych treści.

Multiteki z serii Oblicza geografii do zakresów podstawowego i rozszerzonego zawierają kilkaset zasobów edukacyjnych, m.in.:

 • animacje,
 • filmy,
 • mapy interaktywne,
 • pokazy slajdów,
 • grafiki interaktywne,
 • symulacje.
pobierz

 

 

 

Interaktywne mapy topograficzne z zestawem zadań

Nowoczesna, ciekawa aplikacja ułatwiająca nauczycielom pracę na lekcji. Zachęca uczniów do rozwiązywania typowych zadań na podstawie barwnej mapy topograficznej.

pobierz

Dlaczego warto wybrać serię Oblicza geografii?

Seria Oblicza geografii do zakresu podstawowego pozwala w przystępny sposób nauczać geografii w zakresie podstawowym. Natomiast seria Oblicza geografii do zakresu rozszerzonego doskonale sprawdza się w systematycznych przygotowaniach do matury. Multimedialna obudowa dydaktyczna pomaga w tłumaczeniu trudnych treści, a Generator testów pozwala szybko tworzyć sprawdziany.

Spójna koncepcja

nauczania geografii

Spójna koncepcja nauczania oraz wspólne rozwiązania dydaktyczne do obydwu zakresów to gwarancja komfortu pracy nauczyciela podczas realizacji wymagań nowej podstawy programowej na każdej lekcji geografii.

Rozwiązania

dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Współczesne pokolenie uczniów jest przyzwyczajone do odbioru różnorodnych form przekazu oraz treści podzielonych na małe porcje. Dlatego tak ważne jest dostosowanie form przekazu oraz języka publikacji do wieku i percepcji uczniów.

Czytaj więcej

Praca z uczniem

niezdającym matury z geografii

W pracy z uczniami w zakresie podstawowym kluczowe jest wzbudzenie ich zainteresowania geografią, zachęcenie do nauki, a przede wszystkim umożliwienie im opanowania podstaw tego przedmiotu.

Czytaj więcej

Przygotowanie do matury

już od 1 klasy

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, która oswajałaby uczniów z różnorodną formą zadań maturalnych.

Czytaj więcej

Strefa wiedzy

Artykuły

Zaległości po nauczaniu zdalnym w opinii nauczycieli szkół średnich

Wydawnictwo Nowa Era opracowało raporty podsumowujące stan edukacji w szkołach średnich po okresie nauczania zdalnego. Raporty te mają pomóc nauczycielom przedmiotowym w rozplanowaniu pracy nad nadrabianiem zaległości.

Co badania mówią o nauczaniu zdalnym.

Zamknięcie szkół w marcu 2020 roku i przeniesienie nauczania do internetu postawiło nauczycieli i uczniów, a także ich rodziców w zupełnie nowej sytuacji. Po pierwszym wiosennym okresie chaosu i powrocie do szkół na krótko po wakacjach, nauka zdalna na dobre zadomowiła się w naszym życiu. Na początku postrzegana jako zło konieczne, w ciągu roku stała się czymś normalnym, czymś, do czego, z konieczności, przywykliśmy. Jak nauczanie zdalne wpłynęło na funkcjonowanie uczniów i rodziców? Jak oceniana jest jego efektywność? Odpowiedzi na te pytania dostarczają badania na temat edukacji online przeprowadzone w ciągu ostatniego rok

Webinaria

Geografia w szkole ponadpodstawowej – jak sprostać wyzwaniom?

Jakiego pracować z uczniem podczas lekcji geografii z nową odłoną serii „Oblicza geografii”? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez Katarzynę Czeczott-Łukasik.

Oblicza Globalizacji

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli geografii przeprowadzonego przez Przemysława Charzyńskiego.

Etiopia – jaka jest?

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli geografii przeprowadzonego przez dr hab. Tomasza Karasiewicza.

Energetyka jądrowa: Fakty i mity

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli geografii przeprowadzonego przez Jakuba Wiecha.

Gospodarka po COVID-19

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli geografii przeprowadzonego przez dr Wojciecha Świdra.

Strefa rozwoju

 

 

 

 

Edukacja na czasie. Nauczyciel

Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Zobacz także