Strefa narzędzi

SERIA

Spotkania z filozofią

Seria Spotkania z filozofią w przystępny sposób zaznajamia z najważniejszymi nurtami filozofii starożytnej i ukazuje ich wpływ na kulturę późniejszych epok. Kładzie również nacisk na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i argumentowania.

 • W przystępny sposób przedstawia wybrane nurty filozofii starożytnej i dokonania najważniejszych myślicieli.
 • Ukazuje wpływ filozofii na kulturę późniejszych epok.
 • Wspomaga kształcenie umiejętności krytycznego myślenia i argumentowania.
 • Umożliwia rozwijanie sprawności logicznych.

Dla ucznia

Spotkania z filozofią

Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1044/2019
Autorzy: Monika Bokiniec, Sylwester Zielka

Podręcznik Spotkania z filozofią w przystępny sposób wprowadza uczniów w myślenie filozoficzne na podstawie filozofii starożytnej. Zwraca także uwagę na jej wpływ na kulturę późniejszych epok oraz na ponadczasowość problemów i sporów, które były przedmiotem rozważań starożytnych myślicieli.

 • Wspomaga przyswajanie wiedzy i rozumienie treści filozoficznych poprzez przystępny język i różnorodne formy przekazu.
 • Dzięki odwołaniom do doświadczeń uczniów przybliża ważne zagadnienia filozoficzne i zachęca do samodzielnego ich rozważania.
 • Zaznajamia z interesującymi faktami z życia filozofów oraz źródłosłowem pojęć filozoficznych, dzięki czemu nawet trudne terminy stają się zrozumiałe dla uczniów.
 • Umożliwia sytuowanie omawianych zagadnień w kontekście historycznym i ukazuje wzajemne relacje pomiędzy myślami poszczególnych filozofów.
 • Polecenia i ćwiczenia umożliwiają rozwijanie umiejętności formułowania sądów, argumentowania oraz krytycznego myślenia, przydatnych na maturze z języka polskiego.
przejdź do sklepu

Kształcenie zdalne

 

 

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią Spotkania z filozofią w trybie nauki zdalnej:

 • E-book – wersja elektroniczna podręcznika, z której można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ › 
 • Dlanauczyciela.pl – baza materiałów dydaktycznych, które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego.
  PRZEJDŹ ›

Dla nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

Portal dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z wartościowych i rzetelnie opracowanych materiałów dydaktycznych.

W portalu nie tylko łatwo wyszukasz potrzebne pomoce, lecz także stworzysz własne zestawy z dostępnych materiałów i znajdziesz aktualne informacje o nadchodzących inicjatywach edukacyjnych.

W serii Spotkania z filozofią do zakresu podstawowego dostępne są  materiały podzielone na:  

 • dokumentację nauczyciela: program nauczania, plan wynikowy, wymagania edukacyjne;
 • sprawdzanie wiedzy: testy po rozdziałach wraz z odpowiedziami.
przejdź do portalu
Strefa wiedzy

Webinaria

Seminarium sokratejskie w szkole – wprowadzenie do metody

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli filozofii przeprowadzonego przez dr Monikę Bokiniec.

Artykuły

Co badania mówią o nauczaniu zdalnym.

Zamknięcie szkół w marcu 2020 roku i przeniesienie nauczania do internetu postawiło nauczycieli i uczniów, a także ich rodziców w zupełnie nowej sytuacji. Po pierwszym wiosennym okresie chaosu i powrocie do szkół na krótko po wakacjach, nauka zdalna na dobre zadomowiła się w naszym życiu. Na początku postrzegana jako zło konieczne, w ciągu roku stała się czymś normalnym, czymś, do czego, z konieczności, przywykliśmy. Jak nauczanie zdalne wpłynęło na funkcjonowanie uczniów i rodziców? Jak oceniana jest jego efektywność? Odpowiedzi na te pytania dostarczają badania na temat edukacji online przeprowadzone w ciągu ostatniego rok

Strefa rozwoju

 

 

 

 

Edukacja na czasie. Nauczyciel

Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Zobacz także