Reforma 2012

Podstawa programowa kształcenia ogólnego ogłoszona w rozporządzeniu MEN z dnia 23.12.2008 r. wprowadziła nowy przedmiot uzupełniający w szkołach ponadgimnazjalnych – historię i społeczeństwo.


Warto wiedzieć!
  • Przedmiot uzupełniający, obowiązkowy dla uczniów, którzy nie wybrali historii w zakresie rozszerzonym.
  • Ocena roczna z przedmiotu będzie miała wpływ na średnią ocen i promocję ucznia do następnej klasy.
  • Obejmuje zagadnienia z historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze.
  • 120 godzin na realizację programu, np. w klasach 2 i 3 (2 godziny tygodniowo).
  • Podstawa programowa zawiera propozycję 9 wątków tematycznychi 5 epokowych.
  • Podstawa programowa przedmiotu historia ispołeczeństwo zakłada realizację wątku obowiązkowego: Ojczysty Panteon i ojczyste spory oraz co najmniej trzech wątków tematycznych lub chronologicznych..
  • Dopuszcza się realizację wątku zaproponowanego przez nauczyciela.
  • Nie ma możliwości zdawania matury z historii i społeczeństwa.


Artykuł MEN o zmianach w nauczaniu historii od 1 września 2012 r.

Artykuł MEN dotyczący wątku Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Historia i społeczeństwo – komentarz do realizacji przedmiotu
 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies